• SK
  • EN
  • DE

Neboli sme ľahostajní. Vtedy ani dnes.

23.3.2023 - štvrtok

17.00 hod v Pistoriho paláci  - projekcia dokumentárneho filmu Sviečková manifestácia (ÚPN) spojená so svedectvami aktérov historických udalostí (Post Bellum), diskusia s účastníkmi manifestácie a historikmi ÚPN. 

24.3.2023 – predvečer výročia

Slávnostná svätá omša o 18:00 v kostole Jezuitov (Františkánske námestie, Bratislava), kde hlavným celebrantom bude gréckokatolícky biskup Peter Rusnák.

Následne sviečkový sprievod (okolo 19:00) – od kostola Jezuitov k pamätníku Sviečkovej manifestácie, kde sa uskutoční asi hodinový program.

25. 3. 2023 – deň výročia

Od 13.30 do 15.45 sa uskutoční mestská hra pre deti, mládež a rodiny s deťmi, ktorej cieľom je priblížiť hodnoty Sviečkovej manifestácie – najmä zmierenie, toleranciu a spoluprácu „ponad vlastnú bublinu“. Pripravuje ju Slovenský skauting.

Slávnostné verejné zhromaždenie o 16.00 hod za účasti najvyšších ústavných činiteľov s čestnou strážou (nám. Eugena Suchoňa, Bratislava).  

O 17.45 sprievod z Rybného námestia s Korunkou Božieho milosrdenstva, pri pamätníku Večeradlo za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Okrem týchto hlavných podujatí sa od 23. do 26. marca v meste uskutočnia viaceré menšie podujatia ako napríklad exteriérová výstava o udalostiach z marca 1988 i podujatia v Štrasburgu a v Bruseli.

uvod-videa-original