• SK
  • EN
  • DE

OSOBNOSTI

František Mikloško a Ján Čarnogurský
Poprední disidenti boli hlavnými organizátormi protestu. Dvojica pripravila oficiálne oznámenie o zhromaždení pre úrady. Na samotnej manifestácií sa však zúčastniť nemohli, lebo ich v ten deň zadržiavala polícia. Čarnogurský sa stal neskôr slovenským premiérom, v súčasnoti pôsobí ako advokát. Mikloško je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
František Mikloško a Ján Čarnogurský
Vladimír Jukl a Silvester Krčméry
Hlavní aktivisti tajnej cirkvi, ktorí propagovali sviečkovú manifestáciu medzi spoločenstvami veriacich. Juklovi štátna bezpečnosť zabránila zúčastniť sa sviečkovej manifestácie predvolaním na dvanásťhodinový výsluch. Krčméryho polícia strážila pred domom.
Vladimír Jukl
Marián Šťastný
Výkonný podpredseda Svetového kongresu Slovákov a bývalý hokejista. V septembri 1987 navrhol zorganizovať protestné zhromaždenia za dodržiavanie náboženských práv a slobôd v krajine, ktoré sa mali konať pred zastupiteľskými úradmi ČSSR vo svete. Ku myšlienke sa pripojili predstavitelia slovenskej tajnej cirkvi s nápadom uskutočniť protest aj v Bratislave. Zhromaždenia pred zastupiteľskými úradmi sa nakoniec neuskutočnili, zatiaľ čo sviečková manifestácia áno.
Marián Šťastný
Július Brocka
Na námestí sa ujal funkcie lídra namiesto zadržaných organizátorov sviečkovej manifestácie Františka Mikloška a Jána Čarnogurského. Spolu s Františkom Vikartovským odštartoval protest modlitbou ruženca. V súčasnoti je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
Július Brocka
Anton Hlinka
Informoval o sviečkovej manifestácii v Hlase Ameriky, ktorý sa stal hlavným masmédiom podujatia. Pôsobil ako katolícky kňaz, salezián, publicista a teológ.
Anton Hlinka
Ladislav Stromček
Katolícky kňaz, ktorý podával správy o manifestácii rozhlasovej stanici Hlas Ameriky. Tajná polícia ho preto neskôr stíhala za podvracania republiky. Dnes pôsobí ako dekan žilinskej farnosti.
Ladislav Stromček
Rudolf Fiby
Majiteľ bytu, v ktorom sa uskutočňovali stretnutia katolíckych aktivistov o plánovanej manifestácii.
[sk:Personalities:person7_alt]